Езици

Образуваха избирателните секции за Парламентарни избори 2021 г.

01.02.2021 - 16:24

Образуваха избирателните секции за Парламентарни избори 2021 г.

Парламентарните избори в България през 2021 година се провеждат за избирането на народни представители в 45 Обикновено народно събрание на Република България. Президентът Румен Радев насрочва провеждането им за 4 април 2021 год.

Всички избирателни секции в община Гълъбово запазват своята номерация, но 3 от тях се преместват в по-големи помещения за да бъдат спазени противоепидемичните мерки.

Секцията в кв. Митьо Станев - от клуб на пенсионера ще бъде преместена в съседната по-голяма зала на сградата - ритуалната зала.

Секцията в с. Мусачево - от клуб на пенсионера ще бъде преместена в съседната по-голяма зала на сградата - ритуалната зала.

Секцията в с. Помощник - от клуб на пенсионера ще бъде преместена в по-голяма зала - ритуалната зала.