Езици

На 25 и 26 април 2020 г. - ВАЖНО за собствениците на пчелни семейства:

23.04.2020 - 09:29

У В Е Д О М Л Е Н И Е по реда на чл.8, ал.2 от Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазване на пчелите

и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

         Община Гълъбово обявява на собствениците на пчелни семейства, че са постъпили уведомителни писма  от ЕООД „ДЕЛИКС 67“ и ЕООД „АГРЕКС“  за провеждане третиране с наземна техника на земеделски посеви в землището на гр. Гълъбово (вкл. кв. „М. Станев“) на 25 и 26 април 2020 г. на следните блокове на земеделския стопанин (БЗС):

Земеделска кулутура:                                          ПШЕНИЦА, с-у кафява ръжда

Препарат за растителна защита:             КАПАЛО, фунгицид с карантинен срок 35 дни, доза 100 мл/дка

Време на третиране:                                   от 10:00  до  20:00  часа

Подлежащи на пръскане парцели/БЗС: 

  • м. „ЧАЛЛЪКА 1“- 138,9 дка и „ЧАЛЛЪКА 2“-149,7дка; м. ЮРТЕТО“-243,5 дка; м. „СТАРИТЕ ЛОЗЯ“-66 дка; м. „СРЕЩНИЯ АЛЧАК“-109,6 дка. Отстояние от населеното място 1,5 км.
  • м. „РАКЕТНА ПЛОЩАДКА“-230 дка, отстояние до населеното място 5 км.                                                   

23.04.2020 г., Гл.експерт СДСР  М. Манева