Езици

До 24.04.2020г. се приемат предложения за потребители, които да се включат в програмата за предоставяне на топъл обяд и съпътстващи услуги за периода от 01.05.2020г. до 19.06.2020г.

Община Гълъбово от 01.05.2020г. ще работи по Целева програма  „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020“. Във връзка с това се набират граждани за потребители на услугата, които следва да бъдат от следните целеви групи:

  1. Лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето, в което са поставени под задължителна карантина.

 2. Лица, които поради възраста си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да си осигурят сами или с помоща на близките си своите ежедневни потребности от храна.

 3. Уязвими лица, втова число и възрастни над 65г., без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредно положение.

   Предложения за потребители, които да се включат в програмата за предоставяне на топъл обяд и съпътстващи услуги за периода от 01.05.2020г. до 19.06.2020г. се приемат на имейл - [email protected] или на телефон 0418/6-02-35 до 24.04.2020г.

   Програмата се финансира от АСП /Агенцията за социално подпомагане/