Езици

ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ И ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА С 5% ОТСТЪПКА Е ДО 30.06.2020Г.

16.04.2020 - 08:41

УВАЖАЕМИ ДАНЪКОПЛАТЦИ,

Уведомяваме Ви, че в ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г. е приет и публикуван Закон за мерките и действията по време на извън­редното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Съгласно разпоредбата на § 26 от Закона за мерките и действията по време на извън­редното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., влизащ в сила от 24.03.2020 г.:

През 2020 г. отстъпка 5 на сто се пра­ви на лицата, предплатили до 30 юни данъка върху недвижимите имоти за цялата година или данъка върху превозните средства за цялата година.Съгласно приетия закон срока за плащане на данъци и такси с отстъпка 5 на сто е както следва:

ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ И ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА С 5% ОТСТЪПКА Е ДО 30.06.2020Г.