Езици

Меню

АРХИВ - НАРЕДБИ

АРХИВ - НАРЕДБИ 

Наредба за  определяне  размера на местните данъци на територията на община Гълъбово /приета с Решение № 550/30.01.2019 г./

....

Наредба за  определяне  размера на местните данъци на територията на община Гълъбово (приета с Реш. № 28/15.02.2008 г., изм. и доп.с решение №58/04.04.2008 г., изм.с реш. № 175/22.01.2009 г., изм. и доп. с реш.№ 358/29.01.2010 г., изм. и доп. с реш. № 487/21.01.2011 г., изм.и доп.с реш.№ 407/19.12.2013 г., изм.и доп.с реш.№ 183/28.09.2016 г.)

....

Наредба № 1за поддържане и опазване на обществения ред и безопасността надвижението в община гълъбово (Приета с реш.№ 520/30.11.2018 г.)

.............

Наредба за определянето и администрирането на местните таксии цени на услуги на територията на община Гълъбово (Приета с реш.№ 531/18.12.2018 г., изм.и доп.с реш.№580/29.03.2019 г.)

................

НАРЕДБА за условията и реда за управление и разпореждане с общински жилища

виж документа - ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА )

.........

Наредба за определянето и администрирането на местните таксии цени на услуги на територията на община Гълъбово (Приета с реш. № 531/18.12.2018 г.)

........

Наредба за определянето и администрирането на местните таксии цени на услуги на територията на община Гълъбово (Отменена с протокол 61/18.12.2018 г.)

...........

Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения реди безопасността надвижението в Община Гълъбово (Отменена с протокол №60/30.11.2018 г.)

.......

Наредба за определянето и администрирането на местните таксии цени на услуги на територията на община Гълъбово(Приета с реш.№ 67/13.05.2008г, изм.с реш.№ 94/25.06.2008г., доп.с реш.№ 171/22.12.2008 г, изм.с реш.№ 176/22.01.2009 г., изм.с реш.№ 312/27.11.2009 г., изм.с реш.№ 357/29.01.2010 г., доп.с реш.№ 444/29.10.2010 г., доп.с реш.№ 462/16.12.2010 г., изм.и доп.с реш.№ 483/21.01.2011 г., изм.с реш.№ 505/25.02.2011 г., изм.и доп.с реш.539/10.05.2011 г., доп.с реш.№ 620/20.09.2011 г., доп.с реш.№ 32/10.02.2012 г., изм.и доп.с реш.№ 50/29.03.2012 г., изм.и доп.с реш.№ 51/29.03.2012 г., изм.и доп.с реш.№ 184/18.12.2012 г., изм.и доп.с реш.№ 224/27.03.2013 г., изм.и доп.с реш.№ 407/19.12.2013 г., изм.и доп.с реш.№ 184/28.09.2016 г., изм. с реш. №226/03.10.2016г. и реш. №254/10.10.2016. на АС гр. Стара Загора, изм.с реш.№ 209/12.07.2017 на АС гр.Стара Загора, изм.и доп. с реш.№ 342/31.08.2017 г.)

 

Стараницата се актуализира....

........